Sunday, February 22, 2009

Toba Tek Singh

Date : February 21st, 2009
Directors : Khushboo Aggarwal & Prakhar Prabhakar
Production Managers : Anant Prakash & Atin Aggarwal
Playwright : H. D. C.
Adapted from "Toba Tek Singh" by Sadat Hasan Manto
Form : Stage Play
Type : Semester Production

Cast :

Bachche wali Aurat : Rashi Jindal
Chowkidar : Prakhar Prabhakar
Nurse : Palvi Raikar
Baldev Singh :Chanakya Bhardwaj
Nakalchi : Mukul Malhotra
Mushtaq : Snehashish Sinha
Roy : Pranay Pandey
Qasim : Tarun Lalwani
Nawaz : Ankit Bareja
Bishan Singh : Rachit Joshi
Beti Roop Kaur : Sharad Varma
Khuda : Dhananjai Gaur
Faizaldeen : Vivek Tiwari
Ramcharan : Prakarsh Gunjal
Gaurd 1 : Tarun Lalwani
Gaurd 2 : Ankit Bareja

The Play :

Coming Soon...

Gallery :

Coming Soon...Please write in your comments on this page