Tuesday, April 13, 2010

Ek Tha Gadha urf Aldaad Khan

Date : April 13, 2010
Directors : Ankit Bareja and Tarun Lalwani
Production Managers : Prateek Ranjan Srivastava and Shabnam Bhattacharyya
Adapted From : 'Ek Tha Gadha urf Aladad Khan' by Sharad Joshi (1979)
Form : Street Play
Type : Normal

Cast :

Kotwal : Prakhar Prabhakar
Nawab : Dhananjai Gaur
Chintak 1 : Rachit Joshi
Chintak 2 : Pranay Pandey
Chintak 3 : Sahil Sheth
Sutradhaar : Anirudh Bajaj
Juggan Dhobi : Abhilash Srivastava
Natthu Darji : Rajat Gupta
Devilaal Panwala: Prakarsh Gunjal
Aldaad Khan : Alakshit Tripathi
Naagrik 1 : Adwait Dahale
Naagrik 2 : Saurabh Karamchandani


Chorus :
Anant Prakash, Rashi Jindal, Saharsh Chordia, Apoorva Bhandari, Pranshu Gupta, Nilesh Gupta, Vriti Jain, Akshay Dugar,Prabhash Kataria

Songs :
Prakhar Prabhakar, Saharsh Chordia, Alakshit Tripathi

The Play :

Coming Soon...

Gallery :

Coming Soon...Please write in your comments on this page