Sunday, September 12, 2010

Bhagvan Chal Basey

Date : September 11, 2010
Directors : Pranay Pandey & Anirudh Bajaj
Production Managers : Sahil Sheth & Adwait Dahale
Adapted From : 'GOD' by Woody Allen
Script : Pranay Pandey
Form
: Stage Play
Type : Normal

Cast :

Nandlal : Alakshit Tripathi
Radheshyam Raina : Rajat Gupta
Seetaram Saini : Prakarsh Gunjal
Champalal Chaturvedi : Abhilash Srivastava
Miss Chaterjee : Vriti Jain
Q : Shriyans Bhatnagar
Shabana Akhtar : Aditi Rawat
New Assistant : Pradhumn Acholia
Sevak 2 : Digant Roy
Maalik : Saurabh Karamchandani
Agent1 : Saurabh Bhardwaj
Agent2 : Gaurav Bhardwaj
King : Kamal Sajnani
Audience : Akshay Dugar, Anisha Malik, Adwait Dahale

The Play :

Coming Soon...

Gallery :

Coming Soon...Please write in your comments on this page

Tuesday, April 13, 2010

Ek Tha Gadha urf Aldaad Khan

Date : April 13, 2010
Directors : Ankit Bareja and Tarun Lalwani
Production Managers : Prateek Ranjan Srivastava and Shabnam Bhattacharyya
Adapted From : 'Ek Tha Gadha urf Aladad Khan' by Sharad Joshi (1979)
Form : Street Play
Type : Normal

Cast :

Kotwal : Prakhar Prabhakar
Nawab : Dhananjai Gaur
Chintak 1 : Rachit Joshi
Chintak 2 : Pranay Pandey
Chintak 3 : Sahil Sheth
Sutradhaar : Anirudh Bajaj
Juggan Dhobi : Abhilash Srivastava
Natthu Darji : Rajat Gupta
Devilaal Panwala: Prakarsh Gunjal
Aldaad Khan : Alakshit Tripathi
Naagrik 1 : Adwait Dahale
Naagrik 2 : Saurabh Karamchandani


Chorus :
Anant Prakash, Rashi Jindal, Saharsh Chordia, Apoorva Bhandari, Pranshu Gupta, Nilesh Gupta, Vriti Jain, Akshay Dugar,Prabhash Kataria

Songs :
Prakhar Prabhakar, Saharsh Chordia, Alakshit Tripathi

The Play :

Coming Soon...

Gallery :

Coming Soon...Please write in your comments on this page

Thursday, February 25, 2010

Ek Ruka Hua Faisla

Date : February 25, 2010
Directors : Dhananjai Gaur & Pranay Pandey
Production Managers : Pranshu Gupta and Saurabh Bharadwaj
Adapted From : Ek Ruka Hua Faisla (1986)
Form : Stage Play
Type : Semester Production

Cast :

Chowkidaar : Sahil Sheth
Presiding Officer : Saharsh Chordia
Jury Member 1 : Rajat Gupta
Jury Member 2: Snehashish Sinha
Jury Member 3 : Prakhar Prabhakar
Jury Member 4 : Alakshit Tripathi
Jury Member 5 : Rachit Joshi
Jury Member 6 : Prakarsh Gunjal
Jury Member 7 : Sharad Varma
Jury Member 8 : Shachi Madhogaria
Witness 1 : Abhilash Srivastava
Sudku : Pranay Pandey
Police Inspector : Ankit Bareja
Witness 2 : Zenab Bohra

The Play :

Coming Soon...

Gallery :

Coming Soon...Please write in your comments on this page